У системі управління якістю освіти взагальноосвітньому навчальному закладі особливе місце належить атестації педагогічних працівників як складному управлінському інструменту, що з однієї сторони спрямований на визначення рівня якості виконання педагогічними працівниками посадових обов’язків, встановлення, перевірку та підтвердження рівня кваліфікації, визначення відповідності займаній посаді, а з іншої, сприяє активізації творчої професійної діяльності, підвищенню ефективності праці, а також є формою морального та матеріального стимулювання діяльності педагогів.
Атестація педагогічних працівниківє основною рушійною силою відродження та створення якісно нової національної системи освіти.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1417-13#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1417-13#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1417-13#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1417-13#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1417-13#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1417-13#Text

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-430736-12#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0014-12#Text

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0665729-13#Text

Кiлькiсть переглядiв: 16